Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Świadczenia rodzinne w świetle ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 139 poz.992 z późn. zm.) Świadczeniami rodzinnymi są: 1.zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 2.świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Fundusz Alimentacyjny Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2009r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.) Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa z powodu niemożności ic

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Stypendia i zasiłki szkolne PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM, W FORMIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH i ZASIŁKÓW SZKOLNYCH, DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY WODZIERADY Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej dla...

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy „Asystent rodziny”

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy „Asystent rodziny” INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko pracy „Asystent rodziny” &nb

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE w naborze na wolne stanowisko pracy – „Asystent rodziny” w ramach realizowanego Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki...

Stanowiska pracy

Kierownik GOPS - mgr Ewa Podębska Pracownik socjalny – mgr Monika Wawrzyniak: Nowy Świat, Kwiatkowice, Kwiatkowice Las, Kwiatkowice Kolonia, Wandzin, Czarnysz, Piorunów, Przyrownica, Magnusy, Wola Cza

KONTAKT Z GOPS

Godziny urzędowania: poniedziałek 8,00 do 16,00

REJONY

mgr Monika Wawrzyniak Pracownik socjalny